TANITIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü, evlerde genellikle atıl durumda bulunan ve kentsel dönüşüm konusunda ihtilaflara neden olan çatılar konusunda, idari yetkililerin ve bilim insanlarının katıldığı “İstanbul İmar Yönetmeliği Çatı Uygulamaları Mevzuat Çalıştayı” düzenledi. Çalıştayda 8 farklı konuda tartışmalar düzenlendi: “Silüet ve Estetik”, “Kentsel Dönüşüm”, “Hukuk”, “İmar Planları”, “Ruhsat-Tadilat-İskan”, “Çatı Malzemeleri”, “Enerji Verimliliği” ve “Kaçak Yapı”.

GALERİ